Ubezpieczenie na życie wraz z utratą dochodu - Warszawa

Z myślą o Twoim życiu i jego wyzwaniach przygotowaliśmy Pakiet ubezpieczenia na życie, dzięki któremu w prosty sposób zabezpieczysz to, co dla Ciebie najważniejsze:

 • ponad 30 świadczeń kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej
 • w tym ochrona Twoich najbliższych

Zabezpieczenie Twojego dochodu.

 • ryczałtowa wypłata świadczenia!
 • bez weryfikacji dochodu!
 • do 11 000,00 miesięcznie!

Dodatkowe zalety

 • brak ankiety medycznej
 • brak wyłączenia odpowiedzialności z tytułu stanów chorobowych, które wystąpiły przed przystąpieniem do ubezpieczenia (poza chorobami wyłączonymi w OWU i SWU)
 • niska, płatnie miesięcznie składka niezależna od wieku oraz specjalizacji lekarza

Zapoznaj się z pełną ofertą ubezpieczenia zamieszczoną poniżej

Oferta dla Lekarza z ubezpieczeniem utraty dochodu - od 91,00 zł/mc

Super Komfort (Podgrupa 5) Komfort (Podgrupa 4) Standard (Podgrupa 3)
Czasowa niezdolność do Pracy Zarobkowej - UTRATA DOCHODÓW (choroba, wypadek) 120 000 zł rocznie! 68 000,00 zł rocznie! 33 000 zł rocznie!
11 000 zł ryczałt miesięczny! 6 100 zł ryczałt miesięczny! 3 000 zł ryczałt miesięczny!
NNW, ZACHOROWANIE
Trwały uszczerbek na Zdrowiu wskutek NW- za 1% uszczerbku 1 200 zł 1 200 zł 700 zł
Trwały uszczerbek na Zdrowiu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu- za 1% uszczerbku 1 200 zł 1 200 zł 700 zł
Poważne zachorowania Ubezpieczonego - Wariant I (14 chorób - w tym zawał serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy, WZW) 10 000 zł 10 000 zł 5 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu świadczenie za każdy dzień od 100 do 300 zł od 100 do 300 zł od 75 do 250 zł
Operacje Chirurgiczne szczegóły w załączniku nr 3 OWU Certum 4 000 zł do 4 000 zł do 4 000 zł
UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DO 500 000,00 ZŁ
Śmierć Ubezpieczonego 130 000 zł 130 000 zł 60 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 260 000 zł 260 000 zł 120 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Zawału Serca i Udaru Mózgu 230 000 zł 230 000 zł 100 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 380 000 zł 380 000 zł 200 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy Pracy 380 000 zł 380 000 zł 200 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy 500 000 zł 500 000 zł 280 000 zł
DODATKOWE ŚWIADCZENIA
Niezdolność do Pracy Zarobkowej (trwała) 25 000 zł 25 000 zł 25 000 zł
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego - 1% urazu 400 zł 400 zł 250 zł
Poważne zachorowanie Współmałżonka (13 chorób - w tym zawał, udar, nowotwór złośliwy) 7 500 zł 7 500 zł 4 000 zł
Urodzenie Dziecka 1 500 zł 1 500 zł 1 200 zł
Poważne zachorowanie Dziecka (10 chorób w tym cukrzyca, nowotwór złośliwy) 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Leczenie specjalistyczne (chemioterapia, radioterapii, terapia interferonów, wszczepienie kardiokonwertera / defibrylatora; rozrusznika serca; ablacja) 3 500 zł 3 500 zł 2 000 zł
Operacje chirurgiczne (katalog 433 operacji) 4 000 zł 4 000 zł 4 000 zł
Kategoria A 4 000 zł 4 000 zł 4 000 zł
Kategoria B 3 200 zł 3 200 zł 3 200 zł
Kategoria C 2 400 zł 2 400 zł 2 400 zł
Kategoria D 1 600 zł 1 600 zł 1 600 zł
Kategoria E 800 zł 800 zł 800 zł
Otwarty katalog operacji (operacje nie wymienione w katalogu operacji) - 10% sumy ubezpieczenia 150 zł 150 zł 150 zł
Pomoc medyczna w tym wizyta pielęgniarki, dostawa leków
Refundacja kosztów naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w następstwie NW 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
Ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu 200 zł 200 zł 200 zł
POBYT W SZPITALU DO 14 DNI - OD 90,00 ZŁ DO 300.00 ZŁ ZA DZIEŃ
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu - Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku 200 zł 200 zł 150 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu - Dzienne świadczenie za pobyt w Szpitalu wskutek choroby 120 zł 120 zł 90 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu - Świadczenie z tytułu pobytu na OIOM (lub zamiennie OIT) - jednorazowo / za dzień pobytu (5 dni) 200 zł 200 zł 150 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek wypaku komunikacyjnego - Dzienne świadczenie za pobyt w Szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego 250 zł 250 zł 200 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu - Dzienne świadczenie za pobyt w Szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego w Pracy 300 zł 300 zł 250 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek NW przy Pracy - Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek wypadku w pracy 250 zł 250 zł 200 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Zawału Serca i Udaru Mózgu - Dzienne świadczenie za pobyt w Szpitalu wskutek Zawału Serca lub Udarem Mózgu 170 zł 170 zł 140 zł
Rekonwalescencja Ubezpieczonego wskutek NW i choroby - Świadczenie za rekonwalescencję po pobycie w szpitalu- za dzień 50 zł 50 zł 40 zł
POBYT W SZPITALU POWYŻEJ 14 DNI DO 180 DNI - OD 75,00 ZŁ DO 130,00 ZŁ ZA DZIEŃ
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu - Dzienne świadczenie za pobyt w Szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku 100 zł 100 zł 75 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu - Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek choroby 100 zł 100 zł 75 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego - Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego (od 14 do 30 dnia) 115 zł 115 zł 90 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek wypaku komunikacyjnego - Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego w pracy (od 14 do 30 dnia) 130 zł 130 zł 105 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek wypadku w pracy - Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek wypadku w pracy (od 14 do 30 dnia) 115 zł 115 zł 90 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Zawału Serca i Udaru Mózgu - Dzienne świadczenie za pobyt w Szpitalu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu (od 14 do 30 dnia) 115 zł 115 zł 90 zł
Składka miesięczna 233 zł 165 zł 91 zł

Oferta dla Lekarza bez ubezpieczenia utraty dochodu - od 51,00 zł/mc

Komfort (Podgrupa 2) Standard (Podgrupa 1)
NNW, ZACHOROWANIE
Trwały uszczerbek na Zdrowiu wskutek NW- za 1% uszczerbku 1 200 zł 700 zł
Trwały uszczerbek na Zdrowiu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu- za 1% uszczerbku 1 200 zł 700 zł
Poważne zachorowania Ubezpieczonego - Wariant I (14 chorób - w tym zawał serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy, WZW) 10 000 zł 5 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu świadczenie za każdy dzień od 100 do 300 zł od 75 do 250 zł
Operacje Chirurgiczne szczegóły w załączniku nr 3 OWU Certum do 4 000 zł do 4 000 zł
UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DO 500 000,00 ZŁ
Śmierć Ubezpieczonego 130 000 zł 60 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 260 000 zł 120 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Zawału Serca i Udaru Mózgu 230 000 zł 100 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 380 000 zł 200 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy Pracy 380 000 zł 200 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy 500 000 zł 280 000 zł
DODATKOWE ŚWIADCZENIA
Niezdolność do Pracy Zarobkowej (trwała) 25 000 zł 25 000 zł
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego - 1% urazu 400 zł 250 zł
Poważne zachorowanie Współmałżonka (13 chorób - w tym zawał, udar, nowotwór złośliwy) 7 500 zł 4 000 zł
Urodzenie Dziecka 1 500 zł 1 200 zł
Poważne zachorowanie Dziecka (10 chorób w tym cukrzyca, nowotwór złośliwy) 5 000 zł 5 000 zł
Leczenie specjalistyczne (chemioterapia, radioterapii, terapia interferonów, wszczepienie kardiokonwertera / defibrylatora; rozrusznika serca; ablacja) 3 500 zł 2 000 zł
Operacje chirurgiczne (katalog 433 operacji) 4 000 zł 4 000 zł
Kategoria A 4 000 zł 4 000 zł
Kategoria B 3 200 zł 3 200 zł
Kategoria C 2 400 zł 2 400 zł
Kategoria D 1 600 zł 1 600 zł
Kategoria E 800 zł 800 zł
Otwarty katalog operacji (operacje nie wymienione w katalogu operacji) - 10% sumy ubezpieczenia 150 zł 150 zł
Pomoc medyczna w tym wizyta pielęgniarki, dostawa leków
Refundacja kosztów naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w następstwie NW 1 000 zł 1 000 zł
Ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu 200 zł 200 zł
POBYT W SZPITALU DO 14 DNI - OD 90,00 ZŁ DO 300.00 ZŁ ZA DZIEŃ
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu - Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku 200 zł 150 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu - Dzienne świadczenie za pobyt w Szpitalu wskutek choroby 120 zł 90 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu - Świadczenie z tytułu pobytu na OIOM (lub zamiennie OIT) - jednorazowo / za dzień pobytu (5 dni) 200 zł 150 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek wypaku komunikacyjnego - Dzienne świadczenie za pobyt w Szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego 250 zł 200 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu - Dzienne świadczenie za pobyt w Szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego w Pracy 300 zł 250 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek NW przy Pracy - Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek wypadku w pracy 250 zł 200 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Zawału Serca i Udaru Mózgu - Dzienne świadczenie za pobyt w Szpitalu wskutek Zawału Serca lub Udarem Mózgu 170 zł 140 zł
Rekonwalescencja Ubezpieczonego wskutek NW i choroby - Świadczenie za rekonwalescencję po pobycie w szpitalu- za dzień 50 zł 40 zł
POBYT W SZPITALU POWYŻEJ 14 DNI DO 180 DNI - OD 75,00 ZŁ DO 130,00 ZŁ ZA DZIEŃ
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu - Dzienne świadczenie za pobyt w Szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku 100 zł 75 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu - Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek choroby 100 zł 75 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego - Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego (od 14 do 30 dnia) 115 zł 90 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek wypaku komunikacyjnego - Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego w pracy (od 14 do 30 dnia) 130 zł 105 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek wypadku w pracy - Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek wypadku w pracy (od 14 do 30 dnia) 115 zł 90 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Zawału Serca i Udaru Mózgu - Dzienne świadczenie za pobyt w Szpitalu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu (od 14 do 30 dnia) 115 zł 90 zł
Składka miesięczna 84 zł 51 zł

Oferta dla Członków rodziny

Standard (Podgrupa 6)
NNW, ZACHOROWANIE
Trwały uszczerbek na Zdrowiu wskutek NW- za 1% uszczerbku 700 zł
Trwały uszczerbek na Zdrowiu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu- za 1% uszczerbku 700 zł
Poważne zachorowania Ubezpieczonego - Wariant I (14 chorób - w tym zawał serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy, WZW) 5 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu świadczenie za każdy dzień od 75 do 250 zł
Operacje Chirurgiczne szczegóły w załączniku nr 3 OWU Certum do 4 000 zł
UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DO 500 000,00 ZŁ
Śmierć Ubezpieczonego 60 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 120 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Zawału Serca i Udaru Mózgu 100 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 200 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy Pracy 200 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy 280 000 zł
DODATKOWE ŚWIADCZENIA
Niezdolność do Pracy Zarobkowej (trwała) 25 000 zł
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego - 1% urazu 250 zł
Poważne zachorowanie Współmałżonka (13 chorób - w tym zawał, udar, nowotwór złośliwy) 4 000 zł
Urodzenie Dziecka 1 200 zł
Poważne zachorowanie Dziecka (10 chorób w tym cukrzyca, nowotwór złośliwy) 5 000 zł
Leczenie specjalistyczne (chemioterapia, radioterapii, terapia interferonów, wszczepienie kardiokonwertera / defibrylatora; rozrusznika serca; ablacja) 2 000 zł
Operacje chirurgiczne (katalog 433 operacji) 4 000 zł
Kategoria A 4 000 zł
Kategoria B 3 200 zł
Kategoria C 2 400 zł
Kategoria D 1 600 zł
Kategoria E 800 zł
Otwarty katalog operacji (operacje nie wymienione w katalogu operacji) - 10% sumy ubezpieczenia 150 zł
Pomoc medyczna w tym wizyta pielęgniarki, dostawa leków
Refundacja kosztów naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w następstwie NW 1 000 zł
Ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu 200 zł
POBYT W SZPITALU DO 14 DNI - OD 90,00 ZŁ DO 300.00 ZŁ ZA DZIEŃ
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu - Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku 150 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu - Dzienne świadczenie za pobyt w Szpitalu wskutek choroby 90 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu - Świadczenie z tytułu pobytu na OIOM (lub zamiennie OIT) - jednorazowo / za dzień pobytu (5 dni) 150 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek wypaku komunikacyjnego - Dzienne świadczenie za pobyt w Szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego 200 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu - Dzienne świadczenie za pobyt w Szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego w Pracy 250 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek NW przy Pracy - Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek wypadku w pracy 200 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Zawału Serca i Udaru Mózgu - Dzienne świadczenie za pobyt w Szpitalu wskutek Zawału Serca lub Udarem Mózgu 140 zł
Rekonwalescencja Ubezpieczonego wskutek NW i choroby - Świadczenie za rekonwalescencję po pobycie w szpitalu- za dzień 40 zł
POBYT W SZPITALU POWYŻEJ 14 DNI DO 180 DNI - OD 75,00 ZŁ DO 130,00 ZŁ ZA DZIEŃ
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu - Dzienne świadczenie za pobyt w Szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku 75 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu - Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek choroby 75 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego - Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego (od 14 do 30 dnia) 90 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek wypaku komunikacyjnego - Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego w pracy (od 14 do 30 dnia) 105 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek wypadku w pracy - Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek wypadku w pracy (od 14 do 30 dnia) 90 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Zawału Serca i Udaru Mózgu - Dzienne świadczenie za pobyt w Szpitalu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu (od 14 do 30 dnia) 90 zł
Składka miesięczna 51 zł

Karencja to okres, w którym odpowiedzialność Towarzystwa zostaje ograniczona do następstw nieszczęśliwych wypadków.

W stosunku do osób, które przystępują do Umowy  mają zastosowanie karencje z tytułu umowy Podstawowej i odpowiednio Umów Dodatkowych.

Karencja liczona jest od daty przystąpienia do Umowy i wynosi:

 • 3 miesiące -  pobyt Ubezpieczonego w szpitalu,

pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu,

ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu,

poważne zachorowanie Ubezpieczonego,

poważne choroby Współmałżonka,

poważne choroby Dziecka,

operacja chirurgiczne Ubezpieczonego,

leczenie specjalistyczne,

rehabilitacja medyczna.

 • 6 miesięcy -  czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy (Utrata dochodu),

niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej (trwała),

trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału serc a lub udaru mózgu,

śmierć Ubezpieczonego,

śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu.

 • 9 miesięcy -  urodzenie Dziecka.

PRZEWAGA NASZEJ OFERTY

Ubezpieczenie na życie wraz z utratą dochodu

 • Zabezpieczenie Twoich dochodów

Ryczałtowa wypłata świadczenia bez weryfikacji dochodu ! Do 11 000 zł miesięcznie!

 • Kompleksowa ochrona Twojego życia

Ponad 30 świadczeń, w tym ochrona dla Twoich najbliższych

 • Brak ankiety medycznej
 • Brak wyłączenia odpowiedzialności z tytułu chorób, które wystąpiły przed przystąpieniem do ubezpieczenia, poza chorobami wyłączonymi w OWU i SWU
 • Niska, płatna miesięcznie składka niezależna od wieku oraz specjalizacji

CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY - UTRATA DOCHODU

 • świadczenie płacone od 34 dnia do 330 dni czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego
 • świadczenie wypłacane ryczałtowo niezależnie od wysokości osiąganego dochodu
 • dostępne są 3 warianty ubezpieczenia:
  • wariant I - łączne świadczenie 120 000,00zł
  • wariant II - łączne świadczenie 68 000,00zł
  • wariant III - łączne świadczenie 33 000,00zł
 • Wypłata przeliczana jest za każdy dzień niezdolności od 34 dnia pobytu na L-4
 • zakresem ubezpieczenia są objęte choroby zdiagnozowane przed przystąpieniem do ubezpieczenia
 • wypłata świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy łączy się z innymi świadczeniami, np. z poważnym zachorowaniem Ubezpieczonego, pobytem w szpitalu

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DO 300 000,00 ZŁ I INNE ŚWIADCZENIA

 • Ubezpieczenie na życie (zgon w wyniku NNW i zgon naturalny)
 • Ponad 30 dodatkowych świadczeń w tym m.in.

- trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW oraz zawału serca lub udaru mózgu

- poważne zachorowanie (16 chorób )

- pobyt w szpitalu w wyniku NNW i zachorowania

- operacje wg katalogu OWU

- ochrona współmałżonka i dzieci

 • Czytelny katalog wyłączeń

Relatywnie niska składka z tytułu czasowej niezdolności do pracy :

Ubezpieczenie od utraty dochodu

 Od 40,00 zł do 149, 00 zł

Ubezpieczenie na życie

Od 51,00 zł do 84,00 zł

Składka pełnej ochrony

Od 91,00 zł do 233,00 zł

 Sprawdzony ubezpieczyciel: Generali Życie TU SA

Dzięki ubezpieczeniu na życie wraz z utratą dochodu nie tylko zabezpieczysz przyszłość swoich najbliższych w przypadku Twojej śmierci, ale także swój spokój i bezpieczeństwo swojej rodziny w przypadku Twojej choroby, wypadku czy niezdolności do pracy.

CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY - UTRATA DOCHODU - NAWET 11 000,00 zł MIESIĘCZNIE

 • świadczenie wypłacane jest miesięcznie w zależności od wybranego wariantu  - 

          w wysokości 11 000,00 zł  lub 6 100,00 zł lub 3 000,00 zł

 • świadczenie płacone od 34 dnia czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego do 330 dni
 • świadczenie wypłacane ryczałtowo niezależnie od wysokości osiąganego dochodu
 • dostępne są 3 warianty ubezpieczenia:
  • wariant I - począwszy od 34 dnia do 364 dnia trwania zwolnienia lekarskiego - łączne świadczenie 120 000,00zł
  • wariant II -począwszy od 34 dnia do 364 dnia trwania zwolnienia lekarskiego - łączne świadczenie 68 000,00zł
  • wariant III - począwszy od 34 dnia do 364 dnia trwania zwolnienia lekarskiego - łączne świadczenie 33 000,00zł
 • Wypłata przeliczana jest za każdy dzień niezdolności od 34 dnia pobytu na L-4
 • zakresem ubezpieczenia są objęte choroby zdiagnozowane przed przystąpieniem do ubezpieczenia
 • wypłata świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy łączy się z innymi świadczeniami, np. z poważnym zachorowaniem Ubezpieczonego, pobytem w szpitalu

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DO 300 000,00 ZŁ I INNE ŚWIADCZENIA

 • UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DO  300 000,00 zł!!! w tym: 
  • Ubezpieczenie na życie (zgon naturalny)w wysokości 100 000,00zł
  • Ubezpieczenie na wypadek zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku w wysokości 200 000,00zł
  • Ubezpieczenie na wypadek zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego 250 000,00 zł
  • Ubezpieczenie na wypadek zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 300 000,00 zł
 • ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY UBEZPIECZONEGO wypłacane w formie miesięcznego wynagrodzenia     w wysokości 11 000,00 zł  lub 6 100,00zł lub 3 000,00zł miesięcznie! (w zależności od wybranego wariantu) – UWAGA ŚWIADCZENIE NIEZALEŻNE OD WYSOKOŚCI OSIĄGANEGO DOCHODU – WYPŁATA RYCZAŁTOWA. Wypłata przeliczana jest za każdy dzień niezdolności od 34 dnia pobytu na L-4.
 • Dodatkowe świadczenia za uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku –   1 000,00 zł za 1 % uszczerbku !
 • Jednorazowe (niezależne od utraty dochodów) świadczenie w wysokości 10 000,00 zł z tytułu poważnego zachorowania – np. nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu!
 • Inne dodatkowe świadczenia (niezależne od utraty dochodów) w tym: dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu, urodzenie Dziecka, zgon Rodzica i Teścia, zgon Współmałżonka, jednorazowe świadczenie z tytułu operacji chirurgicznych, poważne zachorowanie Współmałżonka, Dziecka. W sumie ponad 30 różnych świadczeń

POBYT UBEZPIECZONEGO W SZPITALU - NAWET 300,00 ZŁ ZA DZIEŃ

 • świadczenie za każdy dzień pobytu od 90,00 zł do 300,00 zł
 • pobyt w szpitalu w wyniku NNW płatny od 2 dnia pobytu  do 180 dnia
 • pobyt w szpitalu w wyniku choroby od 3 dnia pobytu do 180 dnia
 • okres przyjęcia do szpitala liczony jest od daty przyjęcia do szpitala do daty jego wypisania ze szpitala
 • dodatkowe rozszerzenie o rekonwalescencję po pobycie w szpitalu  - 50,00 zł za każdy dzień
 • ryczałtowe pokrycie leków zaleconych po pobycie w szpitalu - 200,00 zł

DODATKOWE KORZYŚCI

 • składka ubezpieczeniowa od 51,00 zł
 • składka z rozszerzeniem o ubezpieczenie utraty dochodów od 91,00 zł
 • dedykowane rozwiązanie ubezpieczeniowe
 • szeroki wachlarz proponowanych świadczeń
 • pięć  wariantów ubezpieczenia o zróżnicowanym zakresie
 • możliwość ubezpieczenia członków rodziny i najbliższych
 • ochrona przez 24 godziny na dobę na całym świecie
 • zaliczony staż z wcześniejszych umów dla stanów chorobowych w stosunku do klauzul medycznych

Najczęściej zadawane pytania

KORONAWIRUS a Grupowe Ubezpieczenie na Życie

 • W grupowych ubezpieczeniach na życie Generali nie ma wykluczenia epidemii, pandemii czy obszarów do którego Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) odradza podróż. Wobec tego, jeżeli Klient ma w zakresie umowy świadczenie za pobyt w szpitalu, czasową niezdolność do pracy czy za śmierć, wówczas to świadczenie zostanie mu wypłacone, nawet jeżeli przyczyną tych zdarzeń będzie koronawirus.
 • Jeżeli Klient będzie przebywał w szpitalu z podejrzeniem choroby, co oznacza, że będzie miał objawy chorobowe i będzie wydana karta szpitalna, to za taki pobyt świadczenie będzie mu przysługiwało (pod warunkiem że pobyt w szpitalu jest w zakresie ubezpieczenia i spełnione zostaną zapisy umowy).
 • Klient otrzyma również świadczenia za inne zdarzenia znajdujące się w zakresie jego polisy, które mogą być powiązane z koronawirusem, np. czasowa niezdolność do pracy, ryczałtowe pokrycie kosztów leków po pobycie w szpitalu czy pomoc medyczna.
 • Klient nie otrzyma jednak świadczenia za poważne zachorowanie, bo koronawirus nie znajduje się na liście chorób objętych ochroną.
 • Klient nie otrzyma również świadczenia za objęcie go kwarantanną.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA

Jaki jest wiek przystąpienia do ubezpieczenia?

Do umowy ubezpieczenia może przystąpić osoba, która:

 • ma co najmniej 18 lat i nie więcej niż 65 lat
 • nie przebywa na zwolnieniu lekarskim
 • spełnia dodatkowe warunki określone przez Ubezpieczającego, zaakceptowane przez Towarzystwo oraz potwierdzone w polisie

Czy przebywając na długotrwałym zwolnieniu lekarskim mogę przystąpić do umowy ubezpieczenia?

Do Umowy nie może przystąpić osoba, która nie złożyła podpisu pod  oświadczeniem o stanie zdrowia a także osoba posiadająca orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy.

Co się stanie jeśli nie opłaciłem składki miesięcznej w określonym terminie?

 • Brak opłacenia pierwszej składki skutkuje brakiem przystąpienia do umowy – niewywiązanie się z warunków przystąpienia do umowy - oświadczenie woli wyrażone w deklaracji przystąpienia ważne jest przez 3 miesiące od daty jej podpisania.
 • Zawieszenie odpowiedzialności Generali Życie TU SA w miesiącu, za który składka nie wpłynęła na konto Towarzystwa – 1 miesiąc oczekiwania na wpłatę składki – po wpłacie składki wznowienie ochrony ubezpieczeniowej od następnego miesiąca
 • Zerwanie umowy po upływie 1 miesiąca oczekiwania na uregulowanie brakującej składki

Czy nastąpi jakaś zmiana w rocznicę polisy ?

 • Umowa zostaje przedłużona na kolejny okres roczny, jeżeli żadna ze stron nie postanowi inaczej, z tym że oświadczenie wyrażające wolę nieprzedłużenia Umowy na kolejny okres powinno być złożone drugiej stronie na piśmie pod rygorem nieważności nie później niż na 31 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, z zastrzeżeniem Art. VI
 • W rocznicę polisy Ubezpieczony może dokonać zmiany podgrupy ubezpieczenia w ramach polisy na kolejny okres (zmiana zakresu ubezpieczenia tzn. sumy ubezpieczenia , składki ochronnej i kwota świadczeń) , oświadczenie woli powinno być złożone drugiej stronie na piśmie pod rygorem nieważności nie później niż na 31 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta

Czy mogę przystąpić do umowy ubezpieczenia jeżeli mam ukończony 65 rok życia?

Do umowy ubezpieczenia nie może przystąpić osoba, która ma ukończone 65 lat.

Kiedy kończy się ochrona ubezpieczeniowa Towarzystwa?

Odpowiedzialność Towarzystwa w stosunku do Ubezpieczonego kończy się w dniu najbliższej rocznicy polisy przypadającej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 67 lat, przy czym po ukończeniu 65 roku życia przez Ubezpieczonego w dniu najbliższej rocznicy polisy zmienia się automatycznie zakres ochrony ubezpieczenia i jest następujący:

 1. Śmierć ubezpieczonego
 2. Śmierć wskutek NW
 3. Śmierć wskutek NW przy Pracy
 4. Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
 5. Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy
 6. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW
 7. Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego
 8. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NNW przy pracy
 9. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego
 10. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy
 11. Refundacja kosztów naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w następstwie NW
 12. Poważne zachorowanie Dziecka
 13. Urodzenie Dziecka

Ubezpieczony po ukończeniu 67 lat ma prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki:

1) Ubezpieczony złoży w Towarzystwie wniosek o indywidualną kontynuację przed upływem 3 miesięcy od daty zajścia zdarzenia tj. 3 miesiące od daty rocznicy polisy;

2) Ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu Umowy przez co najmniej 1 miesiąc, a w przypadku obejmowania Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia, upływ okresu ochrony ubezpieczeniowej liczony jest od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia, pod warunkiem, że okres od daty zakończenia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia do daty przystąpienia Ubezpieczonego do Umowy jest nie dłuższy niż 31 dni.

2. Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia oznacza zaakceptowanie przez Ubezpieczonego aktualnie obowiązującej propozycji indywidualnej kontynuacji grupowego ubezpieczenia na życie przedstawionej przez Towarzystwo po otrzymaniu wniosku, o którym mowa pkt 1).

Czy po ukończeniu 67 lat mogę kontynuować umowę ubezpieczenia i na jakich warunkach?

Ubezpieczony po ukończeniu 67 lat ma prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki:

1) Ubezpieczony złoży w Towarzystwie wniosek o indywidualną kontynuację przed upływem 3 miesięcy od daty zajścia zdarzenia tj. 3 miesiące od daty rocznicy polisy;

2) Ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu Umowy przez co najmniej 1 miesiąc, a w przypadku obejmowania Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia, upływ okresu ochrony ubezpieczeniowej liczony jest od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia, pod warunkiem, że okres od daty zakończenia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia do daty przystąpienia Ubezpieczonego do Umowy jest nie dłuższy niż 31 dni.

2. Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia oznacza zaakceptowanie przez Ubezpieczonego aktualnie obowiązującej propozycji indywidualnej kontynuacji grupowego ubezpieczenia na życie przedstawionej przez Towarzystwo po otrzymaniu wniosku, o którym mowa pkt 1).

Mam ukończone 65 lat i w rocznice polisy przeszedłem na ograniczony zakres ubezpieczenia. Jak długo mogę ten zakres kontynuować?

Odpowiedzialność Towarzystwa w stosunku do Ubezpieczonego kończy się w dniu najbliższej rocznicy polisy przypadającej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 67 lat.

Za 3 miesiące kończę 65 lat. Czy mogę przystąpić do ubezpieczenia?

Jeżeli w dniu przystąpienia do umowy Ubezpieczony nie ma ukończonego 65 roku życia to może przystąpić do umowy ubezpieczenia.

Po ukończeniu 65 roku życia przez Ubezpieczonego w dniu najbliższej rocznicy polisy zmienia się automatycznie zakres ochrony ubezpieczenia i jest następujący:

 1. Śmierć ubezpieczonego
 2. Śmierć wskutek NW
 3. Śmierć wskutek NW przy Pracy
 4. Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
 5. Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy
 6. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW
 7. Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego
 8. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NNW przy pracy
 9. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego
 10. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy
 11. Refundacja kosztów naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w następstwie NW
 12. Poważne zachorowanie Dziecka
 13. Urodzenie Dziecka

Czy zakres ochrony ubezpieczenia ulegnie zmianie jeżeli w trakcie trwania umowy ubezpieczenia ukończę 65 rok życia?

Po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65 roku życia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia zakres ubezpieczenia się nie zmienia. Zakres ubezpieczenia zmieni się automatycznie  dopiero w dniu najbliższej rocznicy polisy i będzie ograniczał się do następujących ryzyk

 1. Śmierć ubezpieczonego
 2. Śmierć wskutek NW
 3. Śmierć wskutek NW przy Pracy
 4. Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
 5. Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy
 6. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW
 7. Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego
 8. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NNW przy pracy
 9. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego
 10. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy
 11. Refundacja kosztów naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w następstwie NW
 12. Poważne zachorowanie Dziecka
 13. Urodzenie Dziecka

Czy w chwili ukończenia przez Ubezpieczonego 65 roku życia umowa ubezpieczenia wygasa automatycznie?

W dniu ukończenia przez Ubezpieczonego 65 roku życia umowa ubezpieczenia nie wygasa automatycznie; w dniu najbliższej rocznicy polisy zmienia się  zakres ochrony  ubezpieczenia i jest  następująca

 1. Śmierć ubezpieczonego
 2. Śmierć wskutek NW
 3. Śmierć wskutek NW przy Pracy
 4. Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
 5. Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy
 6. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW
 7. Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego
 8. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NNW przy pracy
 9. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego
 10. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy
 11. Refundacja kosztów naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w następstwie NW
 12. Poważne zachorowanie Dziecka
 13. Urodzenie Dziecka

Czy mogę kontynuować umowę ubezpieczenia w następnym roku polisowym  jeżeli w ciągu trwania obecnej umowy ukończyłem 65 lat?

Po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65 lat umowa ubezpieczenia może być kontynuowana w kolejnym roku polisowym w zakresie ochrony ubezpieczenia określonym dla osób po 65 roku życia i jest ona następująca:

 1. Śmierć ubezpieczonego
 2. Śmierć wskutek NW
 3. Śmierć wskutek NW przy Pracy
 4. Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
 5. Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy
 6. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW
 7. Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego
 8. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NNW przy pracy
 9. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego
 10. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy
 11. Refundacja kosztów naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w następstwie NW
 12. Poważne zachorowanie Dziecka
 13. Urodzenie Dziecka

Umowa kończy się po ukończeniu 67 lat przez Ubezpieczonego w kolejnym roku polisowym.

Czy po ukończeniu 65 roku życia przysługuje mi świadczenie z tytułu operacji chirurgicznych?

Umowa ubezpieczenia po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65 roku życia nie obejmuje w swym zakresie operacji chirurgicznych ani żadnych innych klauzul medycznych.

Wykupiłem ubezpieczenie w wariancie z czasową niezdolnością do pracy (utrata dochodu), za 2 miesiące kończę 65 lat. Czy będę mógł kontynuować ubezpieczenie w następnym roku polisowym z czasową niezdolnością do pracy?

Zakres umowy ubezpieczenia zmienia się w dniu najbliższej rocznicy polisy po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65 lat i już od tego dnia Ubezpieczony nie jest objęty ochroną z tytułu czasowej niezdolności do pracy.

Od dnia najbliższej rocznicy polisy po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65 lat zakres ochrony ubezpieczenia jest następujący:

 1. Śmierć ubezpieczonego
 2. Śmierć wskutek NW
 3. Śmierć wskutek NW przy Pracy
 4. Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
 5. Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy
 6. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW
 7. Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego
 8. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NNW przy pracy
 9. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego
 10. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy
 11. Refundacja kosztów naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w następstwie NW
 12. Poważne zachorowanie Dziecka
 13. Urodzenie Dziecka

  W kolejnym roku polisowym ubezpieczenie może być kontynuowane ww. zakresie.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Kto może przystąpić do umowy ubezpieczenia?

Do umowy ubezpieczenia może przystąpić osoba, która:

 • ma co najmniej 18 lat i nie więcej niż 65 lat
 • nie przebywa na zwolnieniu lekarskim
 • spełnia dodatkowe warunki określone przez Ubezpieczającego, zaakceptowane przez Towarzystwo oraz potwierdzone w polisie

Kiedy kończy się ochrona ubezpieczeniowa Towarzystwa?

Odpowiedzialność Towarzystwa w stosunku do Ubezpieczonego kończy się w dniu najbliższej rocznicy polisy przypadającej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 67 lat.

Ubezpieczony ma prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki:

1) Ubezpieczony złoży w Towarzystwie wniosek o indywidualną kontynuację przed upływem 3 miesięcy od daty zajścia zdarzenia tj. 3 miesiące od daty rocznicy polisy;

2) Ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu Umowy przez co najmniej 1 miesiąc, a w przypadku obejmowania Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia, upływ okresu ochrony ubezpieczeniowej liczony jest od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia, pod warunkiem, że okres od daty zakończenia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia do daty przystąpienia Ubezpieczonego do Umowy jest nie dłuższy niż 31 dni.

Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia oznacza zaakceptowanie przez Ubezpieczonego aktualnie obowiązującej propozycji indywidualnej kontynuacji grupowego ubezpieczenia na życie przedstawionej przez Towarzystwo po otrzymaniu wniosku, o którym mowa pkt 1).

Co to jest nieszczęśliwy wypadek?

Nieszczęśliwy wypadek to przypadkowe zdarzenie, wywołane gwałtownie i nagle działającą przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli oraz stanu zdrowia osoby, której życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia. Za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zawału serca lub udaru mózgu oraz innych chorób, nawet występujących nagle;

Co to jest wypadek komunikacyjny?

Wypadek komunikacyjny to nieszczęśliwy wypadek, w którym Ubezpieczony uczestniczył jako pieszy lub kierowca, lub pasażer środka lokomocji i w którym uległ wypadkowi w związku z ruchem drogowym, wodnym lub powietrznym, a także w związku z ruchem pojazdu szynowego;

Co to jest trwały uszczerbek na zdrowiu?

Trwały uszczerbek na zdrowiu – trwałe, nierokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji.

W jakim przypadku otrzymam świadczenie z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej?

Niezdolność do pracy zarobkowej to całkowita niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, wykonywania wolnego zawodu lub do prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku powstania niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej Towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia aktualnej dla niniejszej Umowy Dodatkowej w dniu zdiagnozowania choroby lub zajścia nieszczęśliwego wypadku powodujących niezdolność do pracy, pod warunkiem, że okres niezdolności do pracy zarobkowej rozpoczął się w czasie trwania odpowiedzialności Towarzystwa, ale nie później niż przed upływem 180 dni od daty zajścia zdarzenia powodującego niezdolność do pracy zarobkowej.

Czym różni się ubezpieczenie  z tytułu niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej od czasowej niezdolności do pracy(Utrata dochodu)?

Niezdolność z tytułu wykonywania pracy zarobkowej jest całkowitą niezdolnością do wykonywania jakiejkolwiek pracy na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, wykonywania wolnego zawodu lub do prowadzenia działalności gospodarczej powstałej w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku a czasowa niezdolność do pracy jest to czasowy okres niezdolności do podejmowania czynności pracy orzeczony przez lekarza powstały w wyniku  nieszczęśliwego wypadku lub choroby.

Świadczenie z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej jest wypłacane jako świadczenie jednorazowe w wysokości sumy ubezpieczenia w określonej w umowie ubezpieczenia.

Świadczenie z tytułu czasowej niezdolności ubezpieczonego  do pracy jest wypłacane ryczałtowo za każdy dzień nieobecności w pracy od 34 dnia do 364 dnia  przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Jakie poważne zachorowania objęte są umową ubezpieczenia?

Poważne zachorowanie to choroba, zabieg lub operacja zgodne z zakresem określonym w warunkach Umowy Dodatkowej dotyczącej poważnych zachorowań i są to:anemia aplastyczna,

 1. anemia aplastyczna,
 2. guz wewnątrzczaszkowy łagodny nowotwór wewnątrzczaszkowy,
 3. leczenie operacyjne choroby wieńcowej(by pass),
 4. niewydolność nerek,
 5. nowotwór złośliwy inwazyjny,
 6. ciężkie oparzenia,
 7. operacja aorty brzusznej,
 8. operacja aortypiersiowej,
 9. operacja zastawek serca,
 10. przeszczep dużych narządów,
 11. ciężki udar mózgu,
 12. utrata wzroku,
 13. zawał serca,
 14. zakażenie wirusem HIV związane z pracą zawodową,
 15. zakażenie wirusem HIV związane z przetoczeniem krwi,
 16. przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby

Jakie poważne zachorowania Współmałżonka/Partnera są objęte ochrona ubezpieczeniową?

Poważne zachorowanie to choroba, zabieg lub operacja zgodne z zakresem określonym w warunkach Umowy Dodatkowej dotyczącej poważnych zachorowań Współmałżonka i są to:

 1. anemia aplastyczna,
 2. guz wewnątrzczaszkowy łagodny nowotwór wewnątrzczaszkowy,
 3. leczenie operacyjne choroby wieńcowej(by pass),
 4. niewydolność nerek,
 5. nowotwór złośliwy inwazyjny,
 6. ciężkie oparzenia,
 7. operacja aorty brzusznej,
 8. operacja aorty piersiowej,
 9. operacja zastawek serca,
 10. przeszczep dużych narządów,
 11. ciężki udar mózgu,
 12. utrata wzroku,
 13. zawał serca,
 14. zakażenie wirusem HIV związane z pracą zawodową,
 15. zakażenie wirusem HIV związane z przetoczeniem krwi.

Jakie poważne zachorowania u Dziecka są objęte ochrona ubezpieczeniową?

Poważne zachorowanie to choroba, zabieg lub operacja zgodne z zakresem określonym w warunkach Umowy Dodatkowej dotyczącej poważnych zachorowań Dziecka i są to:

 1. anemia aplastyczna,
 2. bakteryjne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych,
 3. choroba Heinego– Medina (poliomyelitis),
 4. cukrzyca,
 5. dystrofia mięśniowa,
 6. guzy śródczaszkowe,
 7. niewydolność nerek,
 8. niewydolność wątroby,
 9. nowotwór złośliwy,
 10. oparzenia,
 11. paraliż,
 12. piorunujące (nadostre) wirusowe zapalenie wątroby,
 13. poważny uraz głowy,
 14. przeszczep dużych narządów,
 15. stwardnienie rozsiane,
 16. śpiączka,
 17. tężec,
 18. utrata kończyn,
 19. utrata mowy,
 20. utrata słuchu,
 21. utrata wzroku,
 22. zakażenie wirusem HIV,
 23. zapalenie mózgu.

Jaki zakres leczenia specjalistycznego obejmuje umowa ubezpieczenia?

Zakres odpowiedzialności obejmuje przeprowadzanie leczenia specjalistycznego Ubezpieczonego, które rozpoczęło się i  miało  miejsce  w okresie odpowiedzialności Towarzystwa oraz dotyczyło:

 1. ablacja,
 2. chemioterapia,
 3. radioterapia,
 4. terapia interferonowa,
 5. wszczepienia kardiowertera/defibrylatora,
 6. wszczepienia rozrusznika serca,
 7. dializoterapia,
 8. wszczepienie implantu ślimakowego,
 9. wszczepienie pompy Baclofenowej.

Kiedy zostanie wypłacone świadczenie z tytułu leczenia specjalistycznego?

W przypadku leczenia specjalistycznego Ubezpieczonego, Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia aktualnej dla niniejszej Umowy Dodatkowej w dniu:

 1. podania pierwszej dawki leku w przypadku chemioterapii, terapii interferonowej;
 2. podania pierwszej dawki promieniowania jonizującego w przypadku radioterapii;
 3. wszczepienia implantu ślimakowego, kardiowertera/defibrylatora, pompy Baclofenowej,rozrusznika serca;
 4. wykonania ablacji.

Kiedy przysługuje mi świadczenie z tytułu rekonwalescencji i w jakiej wysokości?

Świadczenie z tytułu rekonwalescencji przysługuje za okres powrotu Ubezpieczonego do zdrowia, następujący bezpośrednio po pobycie w szpitalu, potwierdzony zwolnieniem lekarskim wydanym przez ten szpital. Do okresu rekonwalescencji nie wlicza się okresu zwolnienia lekarskiego obejmującego pobyt w szpitalu;

Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu za każdy dzień pobytu na rekonwalescencji świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia aktualnej dla niniejszej Umowy Dodatkowej w pierwszym dniu rekonwalescencji, jeżeli pobyt Ubezpieczonego w szpitalu poprzedzający rekonwalescencję Ubezpieczonego:
1) rozpoczął się i miał miejsce w okresie odpowiedzialności Towarzystwa oraz
2) trwał nieprzerwanie co najmniej 14 dni.

W jakim przypadku Towarzystwo zwraca koszty leków i w jakiej wysokości?

Towarzystwo pokrywa ryczałtowo koszty zakupu leków zaleconych Ubezpieczonemu po pobycie w szpitalu, z zastrzeżeniem, że zalecenie takie powinno bezpośrednio wynikać z dokumentu potwierdzającego pobyt Ubezpieczonego w szpitalu.


Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie tytułem ryczałtowego pokrycia kosztów leków zaleconych po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu w wysokości sumy ubezpieczenia aktualnej dla niniejszej Umowy Dodatkowej w dniu rozpoczęcia pobytu Ubezpieczonego w szpitalu.


W okresie jednego roku polisowego Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu nie więcej niż 3 świadczenia z tytułu niniejszej Umowy Dodatkowej.

Na jakiej podstawie nastąpi refundacja kosztów naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych?

Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych następuje na podstawie dostarczonych oryginałów faktur lub rachunków wystawionych imiennie na Ubezpieczonego, do wysokości sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu zajścia nieszczęśliwego wypadku, pod warunkiem że zakup lub wypożyczenie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych został zalecony przez lekarza, a wydatek został poniesiony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku.

Czy Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci świadczenie za każdą przebytą operacje?

Towarzystwo wypłaci świadczenie za operacje chirurgiczne Ubezpieczonego wykonane w okresie udzielania mu ochrony ubezpieczeniowej, przeprowadzone w szpitalu bądź w warunkach ambulatoryjnych oraz wymienione w Katalogu operacji chirurgicznych, stanowiącym Załącznik nr 3 do OWU.

 Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego, które nie zostały wymienione w Katalogu operacji zostały objęte ubezpieczeniem Umową Dodatkową - Otwarty Katalog operacji.

W jakiej wysokości zostanie wypłacone świadczenie z tytułu przebytej operacji?

Zakres obejmuje operacje chirurgiczne Ubezpieczonego wykonane w okresie udzielania mu ochrony ubezpieczeniowej, przeprowadzone w szpitalu bądź w warunkach ambulatoryjnych oraz wymienione w Katalogu operacji chirurgicznych, stanowiącym Załącznik nr 3 do OWU, który jest podzielony na 5 kategorii operacji chirurgicznych.
W przypadku poddania się Ubezpieczonego operacji chirurgicznej Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości odpowiedniej części sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wykonania operacji chirurgicznej:


1) 100% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej z kategorii A;
2) 80% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej z kategorii B;
3) 60% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej z kategorii C;
4) 40% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej z kategorii D;
5) 20% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej z kategorii E.

Za jakie operacje Towarzystwo nie wypłaci świadczenia?

Towarzystwo nie przyzna prawa do świadczenia w związku z:

1) poddaniem się leczeniu stomatologicznemu, operacją kosmetyczną lub plastyczną z wyjątkiem przypadków gdy przeprowadzenie operacji spowodowane było koniecznością usunięcia następstw nieszczęśliwych    wypadków zaistniałych w okresie odpowiedzialności Towarzystwa, chorobą nowotworową wykrytą w okresie odpowiedzialności Towarzystwa lub operacjią profilaktyczną u nosicieli mutacji w genach BRCA1/ BRCA2, APC i RET;
2) operacją zmiany płci, pozbawienia płodności, usunięcia ciąży, sztucznego zapłodnienia lub innego sposobu leczenia niepłodności;
3) operacją która miała na celu pobranie narządów lub tkanek do przeszczepu;
4) operacją która była wykonana w celach diagnostycznych lub która miała na celu usunięcie ciał obcych metodą endoskopową.

Co to jest Otwarty katalog operacji?

Otwarty Katalog operacji obejmuje operacje chirurgiczne Ubezpieczonego wykonane w okresie udzielania mu ochrony ubezpieczeniowej, przeprowadzone w szpitalu bądź w warunkach ambulatoryjnych, które nie zostały wymienione w Katalogu operacji chirurgicznych, stanowiącym Załącznik nr 3 do OWU.
W przypadku poddania się Ubezpieczonego operacji chirurgicznej, która nie jest wyszczególniona w Katalogu operacji stanowiącym Załącznik nr 2 do OWU, Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wykonania operacji chirurgicznej.

 

UBEZPIECZENIE CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY -  UTRATA DOCHODU

Kto może przystąpić do Ubezpieczenia (umowa dodatkowa) Czasowej niezdolności do pracy - Utraty dochodu?

Do Ubezpieczenia czasowej niezdolności do pracy  może przystąpić osoba, która nie ukończyła 65 lat oraz posiada stosowne uprawnienia przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do wykonywania zawodu lekarza, z zastrzeżeniem, że dokument potwierdzający posiadane uprawnienia powinien być dołączony do deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia.

Co to jest czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy?

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy – orzeczony przez lekarza okres czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy powstały wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby, Ubezpieczonego, który trwa nieprzerwanie co najmniej 34 dni kalendarzowe, potwierdzony drukiem ZUS ZLA,(w przypadku niezdolności trwającej do 182 dni lub w przypadku niezdolności spowodowanej ciążą lub gruźlicą - do 270 dni) oraz orzeczeniem ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego (w przypadku niezdolności trwającej dłużej niż 182 dni)

Kiedy jest brak ochrony czasowej niezdolności do pracy - utraty dochodu?

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe powodujące powstanie czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy powstało między innymi w wskutek:

1) wojny, działań wojennych lub stanu wojennego, aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach społecznych;

2) wykonywania przez Ubezpieczonego obowiązków służbowych związanych z pełnieniem służby wojskowej podczas misji pokojowej, wojny, działań wojennych lub stanu wojennego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

3) popełnienia czynu noszącego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa;

4) prowadzenia pojazdu bez określonych w stosownych przepisach prawa uprawnień do prowadzenia danego pojazdu, prowadzenia pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, prowadzenia pojazdu, który nie posiada aktualnego badania technicznego lub innych dokumentów warunkujących dopuszczenie do ruchu;

5) samookaleczenia, usiłowania popełnienia samobójstwa;

6) działania czynników powodujących skażenie jądrowe, chemiczne, biologiczne lub napromieniowanie;

7) spożycia alkoholu;

8) nadużywania alkoholu, alkoholizmu;

9) pozostawania pod wpływem narkotyków lub substancji psychotropowych niezaleconych przez lekarza, środków odurzających lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

10) poddania się eksperymentowi medycznemu lub zabiegowi o charakterze medycznym, przeprowadzonemu poza kontrolą lekarza lub innych osób uprawnionych;

11) świadomego nieskorzystania z porady lekarskiej, nieprzestrzegania wskazań i zaleceń lekarskich;

12) wypadku lotniczego zaistniałego w czasie przebywania przez Ubezpieczonego na pokładzie samolotu linii lotniczych innych niż pasażerskie licencjonowane linie lotnicze, z wyjątkiem zdarzeń powodujących śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku lotniczego zaistniałego podczas przebywania przez Ubezpieczonego na pokładzie śmigłowca lub samolotu pasażerskiego posiadającego świadectwo zdatności do lotu i pilotowanego przez licencjonowanego pilota:

a) będącego własnością Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego,

b) podczas przewozu czarterowego wykonywanego na podstawie umowy z przewoźnikiem lotniczym uprawnionym do wykonywania przewozów lotniczych,

pod warunkiem, że statek powietrzny spełnia warunki bezpieczeństwa określone w aktualnie obowiązujących przepisach prawnych w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych;

13) uprawiania sportów o charakterze ekstremalnym: kolarstwa ekstremalnego , wspinaczki wysokogórskiej (za wyjątkiem wspinaczki po szlakach i trasach ogólnoniedostępnych) , narciarstwa i snowboardingu ekstremalnego, spływów sportowych, spadochroniarstwa, paralotniarstwa, motolotniarstwa, bungee, nurkowania ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą, parkur, buggykitingu, windsurfingu, kitesurfingu, raftingu, jazdy quadami, ekstremalnej jazdy na motocyklu, off-roadu, uczestniczeniu w rajdach przeprawowych i samochodowych oraz sportów powstałych na bazie wcześniej wymienionych sportów;

14) rekreacyjnego uprawiania sportów motorowodnych, nart wodnych, surfingu, nurkowania, żeglarstwa, baloniarstwa, szybownictwa, sportów lotniczych, speleologii, sportów hipicznych, wspinaczki skałkowej, zorbingu, a także sportów walki;

15) choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psychicznych oraz ich skutków, a także ataku konwulsji, epilepsji;

16) wad wrodzonych i schorzeń będących ich skutkiem;

17) zaburzeń zachowania, nerwic i uzależnień;

18) choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV;

19) leczenia i zabiegów stomatologicznych, chyba że wynikają one z obrażeń doznanych w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

20) badań lekarskich, dodatkowych badań medycznych służących ustaleniu istnienia choroby zawodowej, badań diagnostycznych nie wynikających z zachorowania, badań dawców narządów (z wyjątkiem pobytów w szpitalu związanych bezpośrednio z pobraniem narządu);

21) operacji kosmetycznych lub plastycznych, w tym operacji zmiany płci, z wyjątkiem operacji niezbędnych do usunięcia następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w okresie odpowiedzialności Towarzystwa lub choroby nowotworowej rozpoznanej w tym okresie;

22) ciąży za wyjątkiem sytuacji przebywania na zwolnieniu na oddziale patologii ciąży podmiotu leczniczego;

24) zdarzeń dotyczących Dziecka Ubezpieczonego podczas urlopu macierzyńskiego bądź wychowawczego;

25) dyskopatii i chorób zwyrodnieniowo-przeciążeniowych w zakresie kręgosłupa.

Komu przysługuje świadczenie z tytułu czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy?

Prawo do świadczenia z tytułu Umowy Dodatkowej dotyczącej czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy przysługuje Ubezpieczonemu.

Prawo do świadczenia przysługuje pod warunkiem, że zdarzenie powodujące powstanie czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy oraz zwolnienia lekarskie potwierdzające czasową niezdolność Ubezpieczonego do pracy miały miejsce w okresie trwania odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu niniejszej Umowy Dodatkowej.

Przez jaki okres Towarzystwo będzie wypłacało świadczenie z tytułu czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy?

Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie z tytułu niniejszej Umowy Dodatkowej w związku z czasową niezdolnością Ubezpieczonego do pracy nieprzekraczającą łącznie 330 dni w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Przy czym przez czas trwania ochrony należy również rozumieć okres, w którym odpowiedzialność Towarzystwa została wznowiona.

Jaki jest okres karencji z tytułu czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy?

Dla osoby przystępującej do ubezpieczenia po upływie 3 miesięcznicy polisy od daty nabycia prawa do przystąpienia ma zastosowanie 6–miesięczny  okres karencji, liczony od dnia przystąpienia do Umowy Dodatkowej w przypadku osoby przystępującej do ubezpieczenia.

Jak wypłacane jest świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego?

Wypłata świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy jest przeliczana ryczałtowo  za każdy dzień niezdolności do pracy od 34 dnia do 364 dnia trwania zwolnienia lekarskiego. Wysokość świadczenia uzależniona jest od wybranego wariantu ubezpieczeniowego. Przy długotrwałym zwolnieniu lekarskim świadczenie wypłacane jest miesięcznie w wysokości 11 000,00 zł lub 6 100,00 zł lub 3 000,00 zł.

Przebywam na zwolnieniu lekarskim ponad 34 dni z tytułu ciąży zagrożonej. Czy w związku z tym należy mi się wypłata świadczenia z tytułu  czasowej niezdolności do pracy?

Świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy wynikłe z zagrożenia ciąży należy się tylko w sytuacji przebywania na zwolnieniu na oddziale patologii ciąży podmiotu leczniczego i trwa powyżej 34 dni. Jeżeli po pobycie w szpitalu jest kontynuowane zwolnienie L-4 to za ten okres czasowej niezdolności nie należy się świadczenie.

WYŁĄCZENIA

Jakie są wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa?

1. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła wskutek:

 • aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa w wojnie, działaniach wojennych lub stanu wojennego, w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach społecznych;
 • samobójstwa popełnionego w okresie pierwszych 6 miesięcy od objęcia ochroną tego Ubezpieczonego.

2. Jeżeli odpowiednie warunki Umów Dodatkowych tak stanowią, Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, o ile zdarzenie ubezpieczeniowe powstało wskutek:

 • aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa w wojnie, działaniach wojennych lub stanu wojennego, w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach społecznych;
 • popełnienia czynu noszącego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa;
 • prowadzenia pojazdu bez określonych w stosownych przepisach prawa uprawnień do prowadzenia danego pojazdu, prowadzenia pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, prowadzenia pojazdu, który nie posiada aktualnego badania technicznego lub innych dokumentów warunkujących dopuszczenie do ruchu;
 • samookaleczenia, usiłowania popełnienia samobójstwa;
 • działania czynników powodujących skażenie jądrowe, chemiczne, biologiczne lub napromieniowanie;
 • spożycia alkoholu, nadużywania alkoholu, alkoholizmu, pozostawania pod wpływem narkotyków lub substancji psychotropowych niezaleconych przez lekarza, środków odurzających lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • poddania się eksperymentowi medycznemu lub zabiegowi o charakterze medycznym, przeprowadzonemu poza kontrolą lekarza lub innych osób uprawnionych;
 • świadomego nieskorzystania z porady lekarskiej, nieprzestrzegania wskazań i zaleceń lekarskich;
 • wypadku lotniczego zaistniałego w czasie przebywania przez Ubezpieczonego na pokładzie samolotu linii lotniczych innych niż pasażerskie licencjonowane linie lotnicze, z wyjątkiem zdarzeń powodujących śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku lotniczego zaistniałego podczas przebywania przez Ubezpieczonego na pokładzie śmigłowca lub samolotu pasażerskiego posiadającego świadectwo zdatności do lotu i pilotowanego przez licencjonowanego pilota:
  a) będącego własnością Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego,
  b) podczas przewozu czarterowego wykonywanego na podstawie umowy z przewoźnikiem lotniczym uprawnionym do wykonywania przewozów lotniczych,

pod warunkiem, że statek powietrzny spełnia warunki bezpieczeństwa określone w aktualnie obowiązujących przepisach prawnych w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych;

 • uprawiania sportów o charakterze ekstremalnym: kolarstwa ekstremalnego, wspinaczki wysokogórskiej, narciarstwa i snowboardingu ekstremalnego, spływów sportowych, spadochroniarstwa, paralotniarstwa, motolotniarstwa, bungee, nurkowania ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą, parkur, buggykitingu, windsurfingu, kitesurfingu, raftingu, jazdy quadami, ekstremalnej jazdy na motocyklu, off-roadu, uczestniczeniu w rajdach przeprawowych i samochodowych oraz sportów powstałych na bazie wcześniej wymienionych sportów;
 • uprawiania przez Ubezpieczonego sportu wyczynowego lub uczestnictwa w zawodach z użyciem pojazdów kołowych, koni, łodzi lub nart wodnych, przy czym zawody oznaczają zorganizowaną formę rywalizacji sportowej w celu osiągnięcia nagrody lub wyniku sportowego i organizowane są przez jednostki uprawnione na podstawie przepisów prawa;
 • choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psychicznych oraz ich skutków;
 • wad wrodzonych i schorzeń będących ich skutkiem;
 • choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV.

3. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem, który miał miejsce przed rozpoczęciem odpowiedzialności Towarzystwa w stosunku do Ubezpieczonego.

JAKIE KARENCJE - KIEDY

Co to jest karencja?

Karencja to okres, w którym odpowiedzialność Towarzystwa zostaje ograniczona do następstw nieszczęśliwych wypadków.

Czy jest możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na życie bez okresu karencji?

Tak, przystąpienie do Umowy ubezpieczenia bez okresu karencji jest możliwe w sytuacji przystąpienia do Umowy ubezpieczenia grupowego w pierwszych trzech miesiącach trwania polisy ubezpieczeniowej.

Jak długi jest okres karencji?

W stosunku do osób, które przystępują do Umowy po upływie 3. miesięcznicy  od daty nabycia prawa do przystąpienia mają zastosowanie karencje z tytułu umowy Podstawowej i odpowiednio Umów Dodatkowych.

Karencja liczona jest od daty przystąpienia do Umowy i wynosi:

 • 3 miesiące - pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu, ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu, pobyt Współmałżonka w szpitalu, pobyt Dziecka w szpitalu, poważne zachorowanie Ubezpieczonego, poważne choroby Współmałżonka, poważne choroby Dziecka, operacja chirurgiczne Ubezpieczonego, operacje chirurgiczne Współmałżonka, leczenie specjalistyczne, rehabilitacja medyczna.
 • 6 miesięcy - śmierć Ubezpieczonego, śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu, niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej (trwała), czasowa niezdolność Ubezpieczonego  do pracy, trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału serc a lub udaru mózgu, śmierć Współmałżonka, śmierć Dziecka, osierocenie Dziecka, śmierć Rodziców, śmierć Teściów,
 • 6 miesięcy - czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy,
 • 9 miesięcy - urodzenie Dziecka, urodzenie Dziecka martwego.

LIKWIDACJA SZKÓD

Jak zgłosić szkodę z tytułu utraty dochodu 

Formularz zgłoszenia szkody online znajduje się w zakładce  "Zgłoś sprawę - Życie  na stronie:

https://moje.generali.pl/claimonweb/frontend/#/

Przed przystąpieniem do zgłoszenia roszczenia przygotuj: 

 • Numeru certyfikatu, z którego będzie zgłaszane roszczenie 
 • Dokumenty wymagane dla danego typu zdarzenia. 

Po wpisaniu danych na stronie pokażą się możliwe do likwidacji szkody świadczenia, wybierz odpowiedni np. okresowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej z tytułu nieszczęśliwego wypadku lub z tytułu choroby

Dołącz wymagane dokumenty wymienione w zakładkach poniżej w zależności od rodzaju zdarzenia. Generali rozpatrzy sprawę na podstawie dostępnej dokumentacji (w razie potrzeby poprosi o dodatkowe dokumenty, a także przeprowadzi dodatkowe badanie medyczne po zakończonym leczeniu)

O decyzji zostaniesz poinformowany na adres email/SMS

Jak zgłosić urodzenie dziecka/śmierć rodzica/śmierć teścia? 

Najszybciej i najprościej jest skorzystać z możliwości wypłaty świadczeń przez zgłoszenie online na stronie https://moje.generali.pl/claimonweb/frontend/#/

W tym celu powinieneś zgromadzić wymagane dokumenty
odpowiednio w sytuacji

Urodzenia dziecka:
Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Dziecka
Kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego

Śmierci Rodzica
Kopia odpisu skróconego aktu zgonu Rodzica

Śmierci Teścia
Kopia odpisu skróconego aktu zgonu Teścia
Kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa Ubezpieczonego

Następnie skany lub zdjęcia dokumentów (np. zrobione telefonem komórkowym) dołącz do formularza online

Kiedy należy zgłosić powstanie uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku?

Roszczenie w związku z powstaniem uszczerbku na zdrowiu powinieneś zgłosić po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Dopiero wówczas możliwe jest jego orzeczenie. Stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalany jest nie wcześniej niż po 3 miesiącach od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku i nie później niż po upływie 24 miesięcy od daty zajścia zdarzenia.

Przykłady szkód z wypłatą świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy (utrata dochodów)

Szkoda 1.

Lekarz ulega wypadkowi – posiada zwolnienie lekarskie 63 dni – okres niezdolności zaliczony do wypłaty świadczenia wynosi 30 dni (63 dni niezdolności -33 za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności).

Lekarz otrzyma świadczenie ryczałtowo w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia  w wysokości  10 920 zł/ 6 180 zł/ 3000 zł.

Szkoda 2.

Lekarz zachoruje na nowotwór – okres leczenia i niezdolności wynosi 400 dni.

Lekarz otrzyma maksymalne ryczałtowe świadczenie za 330 dni niezdolności do pracy w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia w wysokości
120 000,00 zł / 68 000 zł /33 000zł

Przykłady wypłat łącznych świadczeń  z wariantu z rozszerzeniem o utratę dochodów 11 000 miesięcznie (120 000 zł rocznie)

Szkoda 1.

Lekarz ulega wypadkowi komunikacyjnemu, lub innemu wypadkowi w wyniku, którego doznaje uszczerbku na zdrowiu w wysokości 15% (otwarte złamania) , przebywa w szpitalu 30 dni, poddany jest zabiegowi operacyjnemu, czasowa niezdolność do pracy wynosi np. 183 dni. 

Jakie świadczenie otrzyma:

 • czasowa niezdolność do pracy – utrata dochodów 183 dni – 33 dni – należne świadczenie za150 dni: 54 600 zł
 •  z tytułu uszczerbku na zdrowiu: 18 000 zł
 • z tytułu operacji chirurgicznych: 1600 zł
 • z tytułu leczenia szpitalnego do 14 dni: 3 500 zł (250 zł za każdy dzień) oraz 2000 zł za pozostały okres do 30 dnia – łącznie 5 500 zł

ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ NALEŻNEGO ŚWIADCZENIA TO: 79 700,00 zł

Szkoda 2.

Lekarz przebywa zawał serca, dokonane jest leczenie operacyjne choroby wieńcowej (by-pass), lekarz pozostaje niezdolny do pracy 60 dni, uszczerbek na zdrowiu wynosi 15%, leczenie szpitalne 4 dni.

Jakie świadczenie otrzyma:

 • Czasowa niezdolność do pracy – utrata dochodów lekarz otrzyma świadczenie (za 27 dni) 9 801 zł

 • z tytułu uszczerbku na zdrowiu: 18 000 zł

 • z tytułu poważnego zachorowania: 10 000 zł

 • za leczenie operacyjne: 2400 zł

 • z tytułu leczenia szpitalnego: 600 zł

ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ NALEŻNEGO ŚWIADCZENIA TO: 40 801 zł

Szkoda 3.

Lekarz zachoruje na nowotwór złośliwy: czasowa niezdolność do pracy wynosi 440 dni, leczenie szpitalne 180 dni, konieczne operacje chirurgiczne, radioterapia.

Jakie świadczenie otrzyma:

 • Czasowa niezdolność do pracy – utrata dochodów lekarz otrzyma świadczenie (za 330 dni maksymalne świadczenie ) 120 000 zł (świadczenie wypłacane co miesiąc 10 900 zł)
 • tytułu poważnego zachorowania: 10 000 zł
 • Leczenie operacyjne: 4 000 zł + Leczenie specjalistyczne (radioterapia) – 3 500 zł
 • Z tytułu leczenia szpitalnego: do 14 dni 1 680 zł + powyżej 14 dni do 180 dnia -16 600 zł

ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ NALEŻNEGO ŚWIADCZENIA TO: 155 780 zł

Szkoda 4.

Lekarz zachoruje na nowotwór złośliwy: czasowa niezdolność do pracy wynosi 265 dni, leczenie szpitalne 180 dni, konieczne operacje chirurgiczne, radioterapia. Pomimo podjętego leczenia następuje zgon naturalny.

Jakie świadczenie otrzyma:

 • Czasowa niezdolność do pracy – utrata dochodów lekarz otrzyma świadczenie (za 232 dni maksymalne świadczenie ) 84 448 zł (świadczenie wypłacane co miesiąc 10 920 zł – 11 284 zł w zależności od miesiąca)
 • z tytułu poważnego zachorowania: 10 000 zł
 • za leczenie operacyjne: 4 000 zł
 • za leczenie specjalistyczne (radioterapia) – 3 500 zł
 • z tytułu leczenia szpitalnego: do 14 dni 1 680 zł + powyżej 14 dni do 180 dnia 16 600 zł
 • Zgon naturalny: 130 000 zł

ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ NALEŻNEGO ŚWIADCZENIA TO: 248 548 zł

News
letter

Zapisz się!